top of page

Ön onay alınması.

23.12.2022 Mimari projeler kontrollerin tamamlanması için imar müdürlüğüne teslim edildi.


22.12.2022 Edip bey belediye ile görüştü, mimari projelerin kitle tasdikini beklemeden Gönül hanıma teslim edilebileceğini öğrendi.


21.12.2022 Kitle tasdiki için verilen projeler Sevgi hanıma gönderilmiş. Kendisi ile telefonla görüşüldü, kontrolleri önümüzdeki hafta içinde tamamlayacağını, ilk meclis toplantısında kitle tasdikinin yeni hali ile onaylanacağını belirtti.


14.12.2022 Kitle tasdiki belgesinin güncellenmesi için başvuru yapıldı. Harita çalışmaları tamamlandı. Kitle tasdiki için onay alındıktan sonra başvuru yapılacak.


12.12.2022 Orijinal yapıya ait proje güncellendi. Belediyeye teslim edildi. Diğer teknik projelerin son hale getirilmesi için diğer proje müelliflerine gönderildi.


09.12.2022 Belediye ile yapılan görüşmede, projenin yönetmeliklere uygun olarak tamamlanmıştır. Yıkılan binaya ait projenin çiziminde bazı tutarsızlıklar tespit edilmiştir. Projenin düzeltilmesinden sonra metraj kontrolü son olarak yapılacaktır. Önümüzdeki hafta içinde "Kitle Tasdiki" ve "Harita TUS dosyası" nın revize edilmiş mimariye göre düzenlenmesi yapılacaktır.


06.12.2022 Kontrol için hazırlanan proje Gönül hanıma iletildi. Statik proje müellifi ile yapılan toplantıda, taşıyıcı sistem ile ilgili son çalışmalar yapıldı. Mimari projede son düzenlemeler yapıldı.


01.12.2022 İtfaiye ile alınan karar belediye mimari Gönül hanım ile görüşüldü. Önceki görüşmede belirtilen tüm düzeltmeler üzerinden geçildi. Haftaya Çarşamba gününe kadar raporlu olduğu için Çarşamba günü proje kontrolü yapılacağı konusunda bilgi alındı.


30.11.2022 İzmir İtfaiyesi proje birimi ile yapılan toplantıda, otopark için istenen kaçış mesafesinin sağlanması için üretilen çözümler üzerinde görüşüldü. Otoparktan yan bahçeye kaçış için bir merdiven yapılması üzerinde mutabık kalındı.


28.11.2022 Mekanik proje müellifi ile otopark kaçış mesafeleri ve yangın holleri üzerinde görüşüldü. Bodrum kat hollerinde son düzenlemeler yapıldı. Statik proje müellifi ile taşıyıcı sistem üzerinde son düzenlemeler yapıldı.


25.11.2022 Belediye ile yapılan son görüşme ve proje müellifleri ile alınan kararlara uygun olarak proje revize edildi, diğer disiplinlerin görüşleri için müelliflere gönderildi.


22.11.2022 Taşıyıcı sistemde oluşan zorlanmalar nedeni ile sığınağın bina kitlesi içine alınması ve planda düzeltmeler yapılmasına karar verildi.


19.11.2022 Belediye ile yapılan görüşmelerdeki düzeltmeler yapıldı. Sığınak döşemesindeki düzenleme için inşaat mühendisinden bilgi bekleniyor.


16.11.2022 Belediye ile ön onay görüşmesi yapıldı. Bodrum kat ve zemin kat ile ilgili görüşler alındı. İstenenlere uygun olarak proje çalışmaları yapılacak.


11.11.2022 Hazırlanan proje belediyeye kontrol edilmek üzere teslim edildi.


07.11.2022 Arsa kotları ve bahçe tesviyeleri üzerine belediye ile görüşme yapıldı. Bina ve bahçe tesviye kotları onaylatıldı.


04.11.2022 İşyeri zemin kotları ve otopark kullanımı ile ilgili belediye ile görüşme yapıldı. İşyeri zemin yüksekliklerinin tretuvar kotundan iki basamak ile girilecek şekilde yapılmasına ve apartman girişine göre 55cm aşağıda olacak şekilde bodrum tabliyesinin kotlu dökülmesine karar verildi.


31.10.2022 Proje kontrol için teslim edildi.


23.10.2022 Genel proje ile ilgili belediye ile proje görüşmesi yapıldı. çatı arası kullanımı ve yangın merdivenleri ile ilgili değişiklikler yapılmasına karar verildi.


15.10.2022 Otopark girişleri ve rampaları ile ilgili belediye ile görüşme yapıldı. Kaldırım kotlarına göre rampa çalışmaların devam etmesine karar verildi. projede işlenen şekilde otopark kullanımının uygun olduğu netleştirildi.


13.10.2022 Başvuru yapıldı.

Opmerkingen


bottom of page