top of page

Öner apartmanı uygulama toplantısı.

TARİH-YER : 19.07.2022-TNC İnşaat Ofisi

KONU : Öner Apartmanının süreci ve iki şantiyenin birbirine etkileri

KATILIMCI : Erdem Ceylan, Nazmi Şahin, Zeki Kuyumcu, Tunç Tunca, Özer Özerdekli


Öner apartmanı ile anlaşma yapan TNC Yapı firması sahibi Tunç Tunca ile tanışıldı. Tunç bey ile ben uzun zamandır tanışıyoruz, benim bazı projelerimin statik müellifi olarak birlikte çalışmalarımız olmuştu.


Mimari projelerin netleştiği, çizimlerin yapılmaya başlandığı, kentsel dönüşüm için gerekli başvuruların yapıldığı, ilave istenen bir testin de yapılmasından sonra sürecin tamamlanarak kentsel dönüşüm belgesinin alınacağı bilgisi alındı.

Yıkım sürecinin bir an önce başlaması ve hızlı şekilde tamamlanmasının tarafların yararına olduğu, gerek insan hayatı gerekse de yapılan imalatların zarar görmesi açısından ciddi risk oluşturmakta olduğu belirtildi. Hem Erdem bey hem de Nazmi bey, başvurular yapıldıktan sonra sürecin hızlandırılması konusunda yardımcı olabileceklerini belirtti.


Yıkım öncesi binanın soyulması için içerideki kiracıların çıkması gerektiği, oturmakta olan kiracının ay sonunda binayı boşaltacağı bilgisi alındı. Binanın bolaştılmasının ardından yıkım onayının alınmasına kadar geçecek sürede binanın soyulmaya başlamasının zaman kaybını önlemek açısından önemli olduğu önerisi TNC Yapı firması ile paylaşıldı.


Yıkımların tamamlanması için Ağustos ayı sonu olarak düşünülmekte olup, yıkım işlerinin bizim açımızdan oluşturacağı ciddi riskler de göz önüne alınarak çalışmalar bizim tarafımızdan da yakından takip edilmesine karar verildi.


Yan binanın yıkımı tamamlandıktan sonra bizim uygulamalarımızı ciddi anlamda etkileyecek bir konu kalmıyor. Ancak bu kadar yakın iki inşaatın her aşamasında birbirini etkileyeceği de öngörülmelidir.


Firma tarafından inşaat ruhsatının alımı için 3-4 aylık bir süreç öngörülmüş olsa da genel kanaatimiz önümüzdeki yılbaşından önce başlayamayacağı yönünde. Bu süre zarfında ise biz kaba inşaatın sonlarına gelmiş olmayı ve yan binanın inşaatından etkilenemeden uygulamalara devam etmeyi planlıyoruz.


Gerek toprak altında gerek toprak üstünde yapılacak uygulamalar iki parsel için de ayrı ayrı yapılacak olup, inşaatın birlikte yapılması veya yapılmamasının bu konuya herhangi bir etkisi yoktur.


Toplantıda yapılan görüşmeler sonucunda, Erdem bey, Nazmi bey ile birlikte, sürecin bizim tarafımızdan da yakın takip edilmesi ve gerekli görülen noktalarda müdahale edilerek, kendi sürecimizi en az aksatacak şekilde yürütülmesine karar verilmiştir.

Comments


bottom of page