top of page

Öner apartmanı yönetim toplantısı.

TARİH-YER : 17.06.2022-Karşıyaka Özsüt Kafe

KONU : Öner Apartmanı ile son durumun değerlendirilmesi

KATILIMCI : Erdem Ceylan, Nazmi Şahin, Zeki Kuyumcu, Özer Özerdekli


Öner apartmanı maliklerinin apartmanı boşaltması için 15 günlük bir süre talebi oldu. Bu talep, maddi manevi zararlar ve zemin iyileştirme çalışmaları sırasında yan binanın yıkılması riski nedeni ile olumlu karşılandı. Ancak bu sürenin uzatılması ve çalışmaların daha uzun bir süre engellenmesi konusunda sahip olunan çekinceler ortaya kondu.


Öner apartmanının kentsel dönüşüm sürecinde çok geç kalması nedeni ile birlikte bir çözümün neredeyse imkansız olduğu, yıkım ve ruhsat sürecinin en iyi ihtimallerle 4 ile 6 ay arasında zaman alacağı, bu miktarda bir gecikmenin hem yüklenici firma adına hem de kat malikleri adına söz konusu olamayacağı belirtildi.


Otopark bedeli olarak Karşıyaka Belediyesi'ne ödenen bedelin tamamlanmadan önce yan apartmanın ruhsat projelerinin onaylanmış olması ve tapuya işlenecek şekilde anlaşmaların tamamlanmış olması gerektiği, aksi halde karşılıklı olarak uzlaşılan geçiş hakkı ve otopark devri anlaşmasının uygulanamayacağı konusunda Zeki beye bilgi verildi.


Otopark ihtiyacının yan apartman ile yapılacak anlaşma üzerinden karşılanması konusu değerlendirildi. Bu konuda daha önce yapılan görüşmeler ve resmi olmayan anlaşma gözden geçirildi. Otopark ihtiyacı konusunda anlaşmaya varılamaması durumunda devreye sokulabilecek farklı çözümler görüşüldü.


Öner apartmanının 20.06.2022 Pazartesi günü müteahhit firma ile anlaşma yapması planlandığı öğrenildi. Yapılan anlaşma sonrası hafta içi bir günde Nazmi bey ve benim de katılımım ile gerçekleşecek bir teknik toplantı yapılmasına ve bu toplantıda iki ayrı firma tarafından önümüzdeki sürecin yürütülmesi konusunda yapılacaklar ve sonuçlarının değerlendirilmesine karar verildi.


Bu toplantıda yapılacak değerlendirmelerin ışığında iki apartman yönetimleri arasında yapılacak bir diğer toplantıda otopark çözümü ve inşaat süreçleri konusunda nihai kararlar alınacaktır.

Comments


bottom of page