top of page

01.07.2022 Şantiye ziyareti.

Yapılan ziyarette aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir.

  • Sahaya getirilen demirler işlenmiş, fore kazıkların işine yerleştirilmek üzere hazırlanmıştır. Hazırlıklar fore kazıkların dökümü ile eş zamanlı olarak devam etmektedir.

  • Fore kazık uygulamaları devam etmektedir. Zemin kazısı sırasında çıkan malzeme saha dışına çıkarılmaktadır.

  • Kazık delgileri sırasında çıkan malzemenin balçık olduğu ve delgi sırasında sıkışmalara neden olduğu gözlemlenmiştir.


Kontroller sırasında Karşıyaka Belediyesi'nden yetkililer ile sahada görüşülmüş, yapılan uygulamalar ile ilgili tespitler yapılmıştır. Tespitler belediye tarafından değerlendirilerek konuyla ilgili tutanak hazırlanacaktır.


Yüklenici firma ile yapılan görüşmelerde aşağıdaki hususlar görüşülmüştür.

  • Fore kazık uygulamalarının planlandığı şekilde devam ettiği, Önümüzdeki bayram tatiline kadar olan sürede olabildiğince kazık imalatı yapılacağı, bayram öncesi ve sonrası ekiplerin çalışma durumlarına göre hareket edileceği görüşüldü.

Bayramlar inşaatta çalışanları açısından her ekipte farklılık göstermektedir. Özellikle diğer illerden çalışma gelen ekiplerin bayram öncesi ve sonrası geliş gidişlerinde aksamalar olabilmektedir. Bu nedenle şantiyelerde bu süreç önden kestirilememektedir.


Bayram dönüşünde yapılacak toplantı sonrası ekiplerin çalışma durumuna göre iş programı netleştirilecektir.


ความคิดเห็น


bottom of page