Teklif verin.

Projeleri hazırlanan yatırımların uygulama aşamasında alımlar tarafımızdan organize edilmektedir.


Alımların elektronik posta adresinize gelmesi için lütfen linkteki formu doldurun.


Alımlar listede belirtilen aşamalarda yapılmaktadır.


1. Proje ve teknik şartnamelerin hazırlanması. Uygulama detayları ve malzeme seçimleri yatırımcı ile birlikte yapılamaktadır. Bu seçimlere ve projeye uygun takvim, teknik çizimleri ve şartnameler oluşturulmaktadır.

2. Teklif alımları için teklif talepleri toplanmaktadır. Yapılacak alım için firmalara bilgilendirme iletisi gönderilmekte ve alım için teklif talepleri toplanmaktadır.

3. Teklif talepleri süresi içinde toplandıktan sonra firmalara teknik şartname ve projeler gönderilmekte, öngörülen süre içinde teklifler toplanmaktadır. Bu süre içinde firmalar ile elektronik ortamda soru cevap şeklinde iletişim kurulmaktadır.

4. Toplanan teklifler değerlendirilerek yatırımcıya bir rapor sunulmaktadır. Bu raporda, fiyatların dışında firma referansları ve önceki projelerde yapılan çalışmalar da göz önünde bulundurulmaktadır.

5. Yatırımcı ile yapılan değerlendirme sonunda çalışmaya karar verilen firma ile toplantı organize edilmekte ve taraflar arasında anlaşma sağlanmaktadır. Sözleşmeler yatırımcı ile firma arasında hazırlanmakta olup, fiyat ve koşullar toplantı sırasında taraflarca belirlenmektedir.

6. Uygulamalar yatırımcı adına kontrol edilmekte ve teslim alınmaktadır.

COPYRIGHT © 2018 @ İzmir / Türkiye