Manifesto 

     Günümüz hayat tarzından kaynaklanan çevresel sorunların çözümünün, büyük ölçekli ve pahalı çözümler yerine sorunun kaynağında en küçük birimde müdahale edilmesi ile mümkün olacağını düşünüyorum. Bu bilinç ile;

     Bir insan olarak, edindiğim bilgi ve tecrübelere dayalı çözümleri hayatıma adapte edeceğim. Bu bilgi ve tecrübeleri çevrem ile paylaşarak, bu bilince sahip, elini kirletmekten korkmayan bir topluluk oluşturmaya çalışacağım.

     Bir mimar olarak, bireysel ve profesyonel hayatımda elde ettiğim bilgi ve tecrübelere dayalı çözümlerin geliştirilmesi için çalışacağım. Ve bu çözümler hakkında iş sahiplerini bilgilendirerek mümkün olduğunca projelerime yansıtacağım.

Mimar S. Özer Özerdekli

 Projeler